۰۵۶_۰۳ فضیلت و عظمت و تفسیر سوره مبارکه واقعه قسمت سوم

تفسیر روایی سوره مبارکه واقعه

۰۵۶_۰۳ فضیلت و عظمت و تفسیر سوره مبارکه واقعه قسمت سوم

آیه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱


در تفسیر علی بن ابراهیم قمی آمده : «إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَهُ لَیْسَ لِوَقْعَتِها کاذِبَهٌ» قیامت حق است ، «خافضه» -پایین کشنده است- دشمنان خدا را ، «رافعه» -یعنی بالابرنده است برای- دوستان خدا « إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا» -یعنی- بعضی از زمین با بعضی دیگر برخورد کرده -خرد می شود-  ،  «بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا» -یعنی- کوه ها کنده شده کنده شدنی ، « فَکانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا» -یعنی- ذراتی که در شعاع خورشید پیدا می شود ، «وَ کُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَهً»  یعنی سه گروه بودید- روز قیامت ، « فَأَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ » -آنها مؤمنانی هستند که از آن ها حساب کشیده می شود- ، « وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ » -سابقون کسانی اند که – بدون حساب به سوی بهشت می شتابند  . ح۱۱


در اصول کافی روایت شده که جابر جعفی گفت : ابوعبدالله (امام صادق علیه السلام) فرمود : ای جابر همانا الله تبارک و تعالی خلق را سه صنف خلق کرد ، و این است سخن خداوند عزوجل : وَ کُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَهً فَأَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ ما أَصْحابُ الْمَیْمَنَهِ وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَهِ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولئِکَ الْمُقَرَّبُونَ» ، پس سابقون همان پیامبران الهی و افراد خاص از خلق اویند ، -خداوند- در آن ها سه روح قرار داد ، آنها را با روح القدس تایید کرد که با آن همه چیز را می شناسند ، با روح ایمان تاییدشان کرد که با آن از خداوند عزوجل می ترسند ، و آنها را با روح قوّت تایید کرد که با آن قدرت بر اطاعت خدا دارند ، و با روح شهوت (میل) تایید کرد در آن میل به طاعت خدا و کراهت از نافرمانی خدا دارند ، و در آن ها روح مدرج قرار داد آن روحی که با آن در میان مردم رفت و آمد می کنند ،   و در مؤمنین و اصحاب میمنت (چهار روح قرار داد) ، روح ایمان قرارداد که با آن از خداوند عزوجل می ترسند ، و روح قوّت قرارداد که با آن قدرت بر اطاعت خدا دارند ، روح شهوت (میل) قرارداد  که با آن میل به طاعت خدا و کراهت از نافرمانی خدا دارند ، و در آن ها روح مدرج قرار داد آن روحی که با آن در میان مردم رفت و آمد می کنند . ح۱۲


متن عربی در ادامه مطلب ادامه مطلب